იურისტი
არჩევა
 • 0
  რეიტინგი
 • 0
  კომენტარი

მომსახურეობა:

 • იურისტი
  A10 / 1სთ

ჩემ შესახებ:

ყველანაირი იურიდიულ-საადვოკატო მომსახურეობა სისხლის,სამოქალაქო,ადმინიტრაციულ- სამართლებრივ საქმეებზე, საჯარო-სამოქალაქო რეესტრი, უძრავი ქონება და სხვა...

იურისტი
არჩევა
 • 0
  რეიტინგი
 • 0
  კომენტარი

მომსახურეობა:

 • იურისტი

ჩემ შესახებ:

ვარ სამოქალაქო სამართლის სპეციალისტი, სამართლის მაგისტრი. გაგიწევთ იურიდიულ მომსახურებას : ხელშეკრულებების შედგენა, სარჩელების დაწერა, კვალიფიციური სამართლებრივი კონსულტაცია.

იურისტი
არჩევა
 • 0
  რეიტინგი
 • 0
  კომენტარი

მომსახურეობა:

 • იურისტი

ჩემ შესახებ:

 • იურიდული კონსულტაცია. საადვოკატო მომსახურება. გარემოს დაცვითი მმართველის მომსახურება (გარემოს ნარჩენების მართვა).
 • დავალიანების, მათ შორის ხანდაზმული დავალიანების ამოღება. სხვადასხვა სახის ხელშეკრულებების (შრომითი, კოლექტიური, დისტრიბუციის, მომსახურების, ნასყიდობის, იჯარის, საერთაშორისო შესყიდვების, გადაზიდვისა და საექსპედიციო მომსახურების) და სხვა სახის დოკუმენტების შედგენა.
 • არსებული დოკუმენტაციის შესწავლა, ანალიზი და რისკ-ფაქტორების დადგენა და რეკომენდაციების შეთავაზება. ტენდერებსა და აუქციუონებში მონაწილეობა.
 • ქვიშა - ხრეში საბადოს მოძიება და ლიცენზიის მიღება. ლიცენზიის შემდგომი მომსახურება (ათვისების გეგმის, წიაღით სარგებლობის პროექტის, ჰაერში მავნე ნივთიერებების გაფრქვევის, წყლის მოხმარების და სტატისტიკური ფორმების შედგენა და ჩაბარება). სასამართლო, საარბიტრაჟო და სააღსრულებოი წარმოება.
იურისტი
არჩევა
 • 0
  რეიტინგი
 • 0
  კომენტარი

მომსახურეობა:

 • ადვოკატი
  A300
 • იურისტი
  A300

ჩემ შესახებ:

სრული მაღალი კვალიფიციური საადვოკატო და იურიდიული მომსახურება სამართლის ყველა დარგში.

იურისტი
არჩევა
 • 0
  რეიტინგი
 • 0
  კომენტარი

მომსახურეობა:

 • იურისტი
  A100 - 1000 / 4თვე

ჩემ შესახებ:

ვარ 21 წლის, იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტი. ვეძებ სამსახურს, რომელიც უმჯობესია იყოს დაკავშირებული ჩემს სფეროსთან. მაქვს ძალიან კარგი ათვისების უნარი.

იურისტი
არჩევა
 • 0
  რეიტინგი
 • 0
  კომენტარი

მომსახურეობა:

 • იურისტი
  A400

ჩემ შესახებ:

ვარ კომუნიკაბელური ადამიანი, ადვილად ვითვისებ საქმეს.

იურისტი
არჩევა
 • 0
  რეიტინგი
 • 0
  კომენტარი

მომსახურეობა:

 • იურისტი
  A200 - 300 / 1სთ

ჩემ შესახებ:

ვარ დამწყები იურისტი სამოქალაქო საქმეში. ვარ ჩემი საქმის სპეციალისტი, რადგან სერიოზულად ვუდგები ყველა პრობლემას მოცემულ ქეისებში.

იურისტი
არჩევა
 • 0
  რეიტინგი
 • 0
  კომენტარი

მომსახურეობა:

 • იურისტი
  A100 - 500 / 1სთ

ჩემ შესახებ:

ვარ ილიაუნის სტიპენდიანტი და კარგად ვიცი როგორც კოდექსები, ასევე მისი მოქმედების სტრუქტურა.

იურისტი
არჩევა
 • 0
  რეიტინგი
 • 0
  კომენტარი

მომსახურეობა:

 • იურისტი
  A100 - 1000 / 1

ჩემ შესახებ:

ვარ ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის სტიპენდიანტი, მცოდნე და საქმეში კარგად გარკვეული, შეხება მქონია ყველანაირ საქმესთან, სისხლის, სამოქალაქოს თუ ადმინისტრაციულის და შემიძლია კონსულტაცია გავწიო ყველა საკითხში სრულად, სწორად და ამომწურავად.

იურისტი
არჩევა
 • 0
  რეიტინგი
 • 0
  კომენტარი

მომსახურეობა:

 • იურისტი
  A300 - 500 / 1

ჩემ შესახებ:

ვარ ივანე ჯავახიშვილის სტიპენდიანტი, შეხება მქონია როგორც სისხლის, ისე სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ სამართალთან.