ხვიჩა ხ.


ID: 1376
იურისტი
არჩევა

ან დაგვიკავშირდით
(+995) 595 610 002
 • 10
  რეიტინგი
 • 1
  შეფასება

სერვისები:

 • ხელშეკრულების ან/და მინდობილობის მომზადება
  100 - 500
 • იურისტი
  1000 - 10000
 • იურისტის მომსახურება
  1000 - 10000

განათლება:

 • საქართველოს უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი მაგისტრატურა - მიმდინარე
 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი ბაკალავრი 09.2010 - 01.2013
 • თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო ინსტიტუტი იურიდიული ფაკულტეტი 09.2008 - 07.2010

გამოცდილება:

 • იურიდიული კომპანია "პრო კონსულიო": დამფუძნებელი, იურისტი. 01.2018-დღემდე
 • საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახურის მენეჯერის მოვალეობის შემსრულებელი, 08.2017-01.2018 მოვალეობები: მიწის რეგისტრაციების სახელმწიფო პროექტის მენეჯერი: პროექტის მართვა, სტრატეგიის დასახვა, სარეგისტრაციო პოლიტიკის ჩამოყალიბება, ხელმძღვანელის ფუნქციების შესრულება, შესრულებული სამუშაოს მონიტორინგი და კონტროლი.
 • რეგისტრატორი, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, 08.2016 -08.2017 მოვალეობები: უძრავ ნივთზე საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებულ მონაცემთა აღრიცხვა უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეესტრში, რეგისტრაციის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებით. უფლებამოსილების ფარგლებში, ხელმძღვანელთა ცალკეული დავალებების შესრულება.
 • რეგისტრატორის მოვალეობის შემსრულებელი, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, 01.2016 - 08.2016 მოვალეობები: უძრავ ნივთზე საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებულ მონაცემთა აღრიცხვა უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეესტრში, რეგისტრაციის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებით. უფლებამოსილების ფარგლებში, ხელმძღვანელთა ცალკეული დავალებების შესრულება.
 • შტატგარეშე მოსამსახურე, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს სარეგისტრაციო სამსახურის დეპარტამებტის მიწისა და სხვა უფლების ობიექტზე რეგისტრაციის სამსახური, 09.2015 - 01.2016 მოვალეობები: უძრავ ნივთზე საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებულ მონაცემთა აღრიცხვა უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეესტრში, რეგისტრაციის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებით. უფლებამოსილების ფარგლებში, ხელმძღვანელთა ცალკეული დავალებების შესრულება.
 • შტატ გარეშე მოსამსახურე, სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მონაცემთა დამუშავებისა და განახლების სამსახური, 03.2014 - 09.2015 მოვალეობები: უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეგისტრაციის განხორციელება; უძრავ ნივთებზე რეგისტრირებული მონაცემების სისტემური არქივირება სპეციალურ პროგრამაში; არსებული რეგისტრაციების სამართლებრივი ექსპერტიზა.
 • ხანგრძლივი სივრცის ოპერატორი, იუსტიციის სახლი, 08.2013 - 03.2014 მოვალეობები: მოქალაქეთა მომსახურება. დოკუმენტაციის მიღება, კონსულტაციის გაწევა.
 • სწრაფი სივრცის ოპერატორი, იუსტიციის სახლი, 05.2013 - 08.2013 მოვალეობები: მოქალაქეთა მომსახურება. გამზადებული დომუნენტაციის გაცემა კონსულტანტი, იუსტიციის სახლი, 08.2012 - 04.2013 მოვალეობები: მოქალაქეთა კონსულტაცია

სერტიფიკატები:

ჩემ შესახებ:

გაგიწევთ იურიდიულ მომსახურებას და კვალიფიციურ სამართლებრივ კონსულტაციას სამოქალაქო სამართლის მიმართულებით, კერძოდ:

 • მოქმედი კანონმდებლობისა და სხვადასხვა შიდა იურიდიული დოკუმენტაციის სამართლებრივი ანალიზი; კონსულტაციები სავაჭრო, სამოქალაქო, სამშენებლო, საკორპორაციო, შრომით სამართლისა და სხვა სამართლებრივ საკითხებზე; ხელშეკრულებებისა და სხვა იურიდიული დოკუმენტაციის შედგენა საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად; სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლებრივი დავების (პროცესების) წარმოება.
 • კონსულტაცია იუსტიიციის სახლის ყველა სერვისთან დაკავშირებით; მიწის, უძრავი ქონების რეგისტრაციაში სამართლებრივი დახმარება; განცხადების, საჩივრის წარდგენა ადმინისტრაციულ ორგანოებში; გამარტივებული და სააღსრულებო წარმოება;
10
1
9
0
8
0
7
0
6
0
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

თვის თანამშრომელი

არჩეული სპეციალისტები
 • 0
 • 1

არჩეული სპეციალისტები

სპეციალისტი წაიშალა