ყველა კატეგორია
ბუღალტერი
არჩევა
 • 0
  რეიტინგი
 • 0
  შეფასება

სერვისები:

 • 500 თვე
ბუღალტერი
არჩევა
 • 10
  რეიტინგი
 • 1
  შეფასება

სერვისები:

 • ბუღალტერი
  100 - 150 / 1 სთ
 • საბუღალტრო მომსახურება
  100 - 150 / 1 სთ

რეიტინგი:

ბუღალტერი
არჩევა
 • 0
  რეიტინგი
 • 0
  შეფასება

სერვისები:

 • ბუღალტერი
  250 - 500
ბუღალტერი
არჩევა
 • 0
  რეიტინგი
 • 0
  შეფასება

სერვისები:

 • ბუღალტერი
  500 - 2000 / 1 კვირა
 • საბუღალტრო მომსახურება
  500 - 2000 / 1 კვირა
ბუღალტერი
არჩევა
 • 10
  რეიტინგი
 • 1
  შეფასება

სერვისები:

 • ბუღალტერი
  100 - 1000 / 48 სთ
 • საბუღალტრო მომსახურება
  100 - 1000 / 48 სთ

რეიტინგი:

ბუღალტერი
არჩევა
 • 0
  რეიტინგი
 • 0
  შეფასება

სერვისები:

 • ბუღალტერი
  200 / 24 სთ
 • საბუღალტრო მომსახურება
  200 / 24 სთ
ბუღალტერი
არჩევა
 • 10
  რეიტინგი
 • 1
  შეფასება

სერვისები:

 • ბუღალტერი
  100 - 3000 თვე
 • საბუღალტრო მომსახურება
  100 - 3000 თვე

რეიტინგი:

ბუღალტერი
არჩევა
 • 10
  რეიტინგი
 • 1
  შეფასება

სერვისები:

 • ბუღალტერი
  100 / 1 სთ
 • საბუღალტრო მომსახურება
  100 / 1 სთ

რეიტინგი:

ბუღალტერი
არჩევა
 • 0
  რეიტინგი
 • 0
  შეფასება

სერვისები:

 • ბუღალტერი
  500
 • საბუღალტრო მომსახურება
  500
ბუღალტერი
არჩევა
 • 10
  რეიტინგი
 • 2
  შეფასება

სერვისები:

 • ბუღალტერი
  100 / 1 სთ
 • საბუღალტრო მომსახურება
  100 / 1 სთ

რეიტინგი:

ბუღალტერი
არჩევა
 • 0
  რეიტინგი
 • 0
  შეფასება

სერვისები:

 • ბუღალტრული წარმოება 9საწყისი ფასი)
  100 სთ
 • დეკლარაციების გაგზავნა (საწყისი ფასი)
  50 სთ
 • ანგარიშფაქტურები (საწყისი ფასი)
  10 სთ
ბუღალტერი
არჩევა
 • 0
  რეიტინგი
 • 0
  შეფასება

სერვისები:

 • ბუღალტერი
  150 თვე
 • წლიური შედეგების აუდიტი
  1000
ბუღალტერი
არჩევა
 • 0
  რეიტინგი
 • 0
  შეფასება

სერვისები:

 • ბუღალტერი
  20 - 30 / 1 სთ
 • საბუღალტრო მომსახურება
  20 - 30 / 1 სთ
არჩეული სპეციალისტები
 • 0
 • 1

არჩეული სპეციალისტები

სპეციალისტი წაიშალა