ყველა კატეგორია
ინგლისური ენა
არჩევა
 • 10
  რეიტინგი
 • 1
  შეფასება

სერვისები:

 • IELTS
  20 - 25 / 1 სთ
 • TOEFL
  20 - 25 / 1 სთ
 • ინგლისური ენა
  20 - 25 / 1 სთ

რეიტინგი:

ინგლისური ენა
არჩევა
 • 10
  რეიტინგი
 • 5
  შეფასება

სერვისები:

 • ინგლისური ენა
  20 / 1 სთ

რეიტინგი:

ინგლისური ენა
არჩევა
 • 10
  რეიტინგი
 • 1
  შეფასება

სერვისები:

 • ინგლისური ენა
  10 - 15 / 1 სთ

რეიტინგი:

ინგლისური ენა
არჩევა
 • 10
  რეიტინგი
 • 1
  შეფასება

სერვისები:

 • ინგლისური ენა
  140 - 150 / 1 თვე

რეიტინგი:

ინგლისური ენა
არჩევა
 • 0
  რეიტინგი
 • 0
  შეფასება

სერვისები:

 • ერთი ფურცლის ა4 ფორმატის თარგმნა
  5 - 10 წთ
 • წიგნების და სხვადასხვა სახის დოკუმენტების თარგმნა
  5 - 10 წთ
ინგლისური ენა
არჩევა
 • 0
  რეიტინგი
 • 0
  შეფასება

სერვისები:

 • ინგლისური ენა
  60
ინგლისური ენა
არჩევა
 • 0
  რეიტინგი
 • 0
  შეფასება

სერვისები:

 • ინგლისური ენის რეპეტიტორი
  80 - 150 თვე
ინგლისური ენა
არჩევა
 • 10
  რეიტინგი
 • 2
  შეფასება

სერვისები:

 • მათემატიკა
  70 - 80 / 1 თვე
 • ინგლისური ენა
  70 - 80 / 1 თვე

რეიტინგი:

ინგლისური ენა
არჩევა
 • 8.5
  რეიტინგი
 • 2
  შეფასება

სერვისები:

 • ინგლისური ენა
  15 - 20 / 90 წთ

რეიტინგი:

ინგლისური ენა
 • Aug
არჩევა
 • 10
  რეიტინგი
 • 2
  შეფასება

სერვისები:

 • ინგლისური ენა
  10 / 1 სთ

რეიტინგი:

ინგლისური ენა
არჩევა
 • 10
  რეიტინგი
 • 1
  შეფასება

სერვისები:

 • ინგლისური ენა
  100 - 120 / 1 თვე
 • ინგლისური ენის თარჯიმანი
  15 - 20 / 24 სთ
 • მთარგმნელობითი მომსახურება
  12 - 20 / 24 სთ

რეიტინგი:

ინგლისური ენა
 • Dec
არჩევა
 • 10
  რეიტინგი
 • 6
  შეფასება
- 10%
უფასო სასწავლო მასალით აბიტურიენტის უზრუნველყოფა

სერვისები:

 • ინგლისური ენა
  120 - 150 / 1 თვე
 • თარგმნა ინგლისურად, გვერდი
  10 - 15 / 1 წთ

რეიტინგი:

ინგლისური ენა
არჩევა
 • 0
  რეიტინგი
 • 0
  შეფასება

სერვისები:

 • ინგლისური ენის კურსი მოზარდთათვის
  15 / 1 სთ
 • ინგლისური ენის კურსი მოსწავლეთათვის
  12 / 1 სთ
 • რუსული ენის კურსი მოზარდებისთვის
  15 / 1 სთ
ინგლისური ენა
არჩევა
 • 0
  რეიტინგი
 • 0
  შეფასება

სერვისები:

 • უნარები
  15 სთ
ინგლისური ენა
არჩევა
 • 10
  რეიტინგი
 • 1
  შეფასება

სერვისები:

 • ინგლისური ენა
  80 - 100 / 1 თვე

რეიტინგი:

ინგლისური ენა
არჩევა
 • 0
  რეიტინგი
 • 0
  შეფასება

სერვისები:

 • ინგლისური ენა
  16 / 1 სთ
ინგლისური ენა
არჩევა
 • 10
  რეიტინგი
 • 1
  შეფასება

სერვისები:

 • ინგლისური ენა
  100 / 1 თვე

რეიტინგი:

ინგლისური ენა
არჩევა
 • 10
  რეიტინგი
 • 1
  შეფასება

სერვისები:

 • ინგლისური ენა
  100 - 100 / 10 სთ

რეიტინგი:

ინგლისური ენა
არჩევა
 • 10
  რეიტინგი
 • 1
  შეფასება

სერვისები:

 • ინგლისური ენა
  80 თვე
 • რუსული ენა
  80

რეიტინგი:

ინგლისური ენა
არჩევა
 • 10
  რეიტინგი
 • 1
  შეფასება

სერვისები:

 • სასაუბრო ინგლისური ენა
  10 სთ

რეიტინგი:

ინგლისური ენა
არჩევა
 • 10
  რეიტინგი
 • 1
  შეფასება

სერვისები:

 • ინგლისური ენა
  70 / 1 თვე
 • ფიზიკა
  70 / 1 თვე
 • მათემატიკა
  70 / 1 თვე

რეიტინგი:

ინგლისური ენა
არჩევა
 • 10
  რეიტინგი
 • 1
  შეფასება

სერვისები:

 • ინგლისური ენა
  10 - 15 / 1.5 სთ

რეიტინგი:

ინგლისური ენა
არჩევა
 • 10
  რეიტინგი
 • 1
  შეფასება

სერვისები:

 • ინგლისური ენა
  100 / 1 თვე

რეიტინგი:

ინგლისური ენა
არჩევა
 • 10
  რეიტინგი
 • 1
  შეფასება

სერვისები:

 • ინგლისური ენა
  150 - 200 / 1 თვე

რეიტინგი:

ინგლისური ენა
არჩევა
 • 0
  რეიტინგი
 • 0
  შეფასება

სერვისები:

 • ინგლისური ენის შესწავლა
  100 - 120 / 1 თვე
ინგლისური ენა
არჩევა
 • 10
  რეიტინგი
 • 1
  შეფასება

სერვისები:

 • სასაუბრო ინგლისური
  8 / 1 სთ

რეიტინგი:

ინგლისური ენა
არჩევა
 • 10
  რეიტინგი
 • 1
  შეფასება

სერვისები:

 • ინგლისური ენა
  15 - 20 / 1 სთ

რეიტინგი:

ინგლისური ენა
არჩევა
 • 10
  რეიტინგი
 • 1
  შეფასება

სერვისები:

 • ინგლისური ენა
  100 - 180 / 1 თვე
 • სტუდენტების მომზადება
  100 - 300 / 1 თვე

რეიტინგი:

ინგლისური ენა
არჩევა
 • 10
  რეიტინგი
 • 1
  შეფასება

სერვისები:

 • ინგლისური ენა
  70 - 150 / 1 თვე

რეიტინგი:

ინგლისური ენა
არჩევა
 • 10
  რეიტინგი
 • 1
  შეფასება

სერვისები:

 • ინგლისური
  100 - 150 თვე

რეიტინგი:

ინგლისური ენა
არჩევა
 • 0
  რეიტინგი
 • 0
  შეფასება

სერვისები:

 • ინგლისური ენის თარჯიმანი
  15 - 15 სთ
 • სტატისტიკური ანალიზი SPSS
  50 - 50 სთ
 • მთარგმნელობითი მომსახურება
  15 - 50
ინგლისური ენა
არჩევა
 • 0
  რეიტინგი
 • 0
  შეფასება

სერვისები:

 • ინგლისური ენა
  10 / 1 სთ
ინგლისური ენა
არჩევა
 • 0
  რეიტინგი
 • 0
  შეფასება

სერვისები:

 • 1-5 კლასამდე ბავშვები
  60 / 8 სთ
 • 5-10 კლასამდე ბავშვები
  80 / 8 სთ
 • 8 დან-12 კლასამდე ბავშვები
  100 / 8 სთ
ინგლისური ენა
არჩევა
 • 9.5
  რეიტინგი
 • 2
  შეფასება

სერვისები:

 • ინგლისური ენა
  80 - 100 / 1 თვე

რეიტინგი:

ინგლისური ენა
არჩევა
 • 10
  რეიტინგი
 • 1
  შეფასება

სერვისები:

 • რუსული ენა
  80 - 100 / 1 თვე
 • ინგლისური ენა
  80 - 120 / 1 თვე

რეიტინგი:

ინგლისური ენა
არჩევა
 • 10
  რეიტინგი
 • 1
  შეფასება

სერვისები:

 • ინგლისური ენა
  5 - 15 / 1.5 სთ

რეიტინგი:

ინგლისური ენა
არჩევა
 • 0
  რეიტინგი
 • 0
  შეფასება

სერვისები:

 • ინგლისური ენა სკოლის მოსწავლეებისთვის
  50 - 80 თვე
 • ინგლისური ენა აბიტურიენტებისთვის და სტუდენტებისთვის
  80 - 120 თვე
ინგლისური ენა
 • Feb
 • May
არჩევა
 • 9
  რეიტინგი
 • 5
  შეფასება

სერვისები:

 • ინგლისური ენის თარჯიმანი
  10 - 15 წთ
 • მთარგმნელობითი მომსახურება
  10 - 15 წთ
 • ინგლისური ენა მოსწავლეებისთვის
  90 - 15 / 1 თვე

რეიტინგი:

ინგლისური ენა
არჩევა
 • 8
  რეიტინგი
 • 1
  შეფასება

სერვისები:

 • ინგლისური ენა
  100 - 160

რეიტინგი:

ინგლისური ენა
არჩევა
 • 10
  რეიტინგი
 • 1
  შეფასება

სერვისები:

 • ინგლისური ენა
  100 - 200 / 1 თვე

რეიტინგი:

ინგლისური ენა
არჩევა
 • 0
  რეიტინგი
 • 0
  შეფასება
- 20%
ორი მოსწავლის ეთად მომზადების შემთხვევაში აკლდება 20 პროცენტი

სერვისები:

 • ინგლისური ენა აბიტურიენტებისთვის
  100 - 150 თვე
 • ინგლისური ენა მაღალი კლასის მოსწავლეებისთვის
  80 - 150 / 8 სთ
ინგლისური ენა
არჩევა
 • 0
  რეიტინგი
 • 0
  შეფასება

სერვისები:

 • ინგლისურ ენაში მომზადება
  100 / 8 სთ
ინგლისური ენა
არჩევა
 • 10
  რეიტინგი
 • 3
  შეფასება

სერვისები:

 • ინგლისური ენა
  10 / 1 სთ

რეიტინგი:

ინგლისური ენა
არჩევა
 • 0
  რეიტინგი
 • 0
  შეფასება

სერვისები:

 • თარგმნა EN-GE
  10 / 1 სთ
არჩეული სპეციალისტები
 • 0
 • 1

არჩეული სპეციალისტები

სპეციალისტი წაიშალა