ყველა კატეგორია
რუსული ენა
არჩევა
 • 10
  რეიტინგი
 • 1
  შეფასება

სერვისები:

 • რუსული ენა
  100 / 1 თვე

რეიტინგი:

რუსული ენა
არჩევა
 • 10
  რეიტინგი
 • 1
  შეფასება

სერვისები:

 • ინგლისური ენა
  80 თვე
 • რუსული ენა
  80

რეიტინგი:

რუსული ენა
არჩევა
 • 10
  რეიტინგი
 • 1
  შეფასება
- 10 ან 20%%
ორი ან 3 მოსწავლის შემთხვევაში გავაკეტებ 10 ან 20 % ფასდაკლებას

სერვისები:

 • რუსული ენა სკოლის მოსწავლეებისთვის
  10 - 15 / 1 სთ
 • რუსული ენა ტურიზმის სფეროში მომუშავე პერსონალისთვის
  15 - 20 / 1 სთ

რეიტინგი:

რუსული ენა
არჩევა
 • 10
  რეიტინგი
 • 1
  შეფასება

სერვისები:

 • ერთი ფურცლის ა4-ფორმატის თარგმნა
  10 - 12 / 1 სთ
 • სინქრონში თარგმნა (რთული)
  15 - 12 / 1 სთ

რეიტინგი:

რუსული ენა
არჩევა
 • 8
  რეიტინგი
 • 1
  შეფასება

სერვისები:

 • ბიოლოგია
  15 სთ
 • ქიმია
  15

რეიტინგი:

რუსული ენა
არჩევა
 • 10
  რეიტინგი
 • 1
  შეფასება

სერვისები:

 • რუსული ენა
  80 - 100 / 1 თვე
 • ინგლისური ენა
  80 - 120 / 1 თვე

რეიტინგი:

რუსული ენა
არჩევა
 • 0
  რეიტინგი
 • 0
  შეფასება

სერვისები:

 • თარგმნა EN-GE
  10 / 1 სთ
რუსული ენა
არჩევა
 • 0
  რეიტინგი
 • 0
  შეფასება

სერვისები:

 • ოჯახის დამხმარე
  500 / 1 თვე
 • სკოლის ასაკის მოსწავლეების ზედამხედველობა
  0 / 1 წთ
რუსული ენა
არჩევა
 • 0
  რეიტინგი
 • 0
  შეფასება

სერვისები:

 • რუსული ენა
  60 - 70 / 1 თვე
რუსული ენა
არჩევა
 • 0
  რეიტინგი
 • 0
  შეფასება

სერვისები:

 • რუსული ენის გაკვეთილები
  150 - 200 თვე
რუსული ენა
არჩევა
 • 9.8
  რეიტინგი
 • 6
  შეფასება

სერვისები:

 • მთარგმნელობითი მომსახურება
  3 - 5 / 2000 სიმბოლო

რეიტინგი:

რუსული ენა
არჩევა
 • 10
  რეიტინგი
 • 1
  შეფასება

სერვისები:

 • რუსული ენა
  80 - 100 / 1 თვე

რეიტინგი:

არჩეული სპეციალისტები
 • 0
 • 1

არჩეული სპეციალისტები

სპეციალისტი წაიშალა